DEPARTAMENTUL DE LIMBI ȘI LITERATURI ROMANICE, CLASICE ȘI NEOGREACĂ

Director de Departament
Conf. dr. Mihai Enăchescu

Consiliul Departamentului
Conf. dr. Corina Anton
Conf. dr. Oana-Dana Balaș
Conf. dr. Adriana Ciama
Conf. dr. Theodor Georgescu
Lect. dr. Răzvan Bran
Lect. dr. Silvia Alexandra Ștefan

Secretar Departament
Cristina MITRAN (cristina.mitran@lls.unibuc.ro)

LECTORI STRĂINI
SPANIOLĂ
Lect. Marta Eulalia Martin Fernandez
PORTUGHEZĂ
Lect. Ana Rita Sousa Reis da Silva
ITALIANĂ

Lect. Rosaria Antinoro

CATALANĂ
Lect. Neus Langa Chorda
NEOGREACĂ

Lect. Vasiliki Mastori
Lect. Angeliki Foteinou
Lect. Vasiliki Nixarlidou

COLABORATORI
SPANIOLĂ
Prof. emerit Coman Lupu
Prof. dr. Cătălina Iliescu (Universitatea din Alicante)
Conf. dr. Mircea-Doru Brânză
Drd. Victor Ciuciuc
Drd. Lavinia Stoleru
Drd. Janina Elena Bilan
Lect. dr. Ruxandra Iordache
Lect. Victor Peña
Drd. Flavia Iosef
Drd. Veronica Dobrișor
Drd. Ilinca Ionescu
Drd. Victor Ciuciuc
PORTUGHEZĂ

Cercet. științific Irina Lupu
Drd. Irina Bratu

FILOLOGIE CLASICĂ ȘI NEOGREACĂ

Conf. dr. Valy Ceia (Universitatea din Timișoara)
Prof. dr. Alexander Baumgarten (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)
Dr. Vichi-Eugenia Ciocani
Dr. Andreea Ștefan (Muzeul de Istorie)
Dr. Edith Uncu
Dr. CS II Bogdan Tătaru Cazaban (Academia Română)
Drd. Alexandru Popp
Drd. Ștefan Zară

ITALIANĂ
Conf. dr. Magda Răduță
Conf. dr. Mihaela – Viorica Constantinescu
Drd. Dana Barangea
Drd. Nicoleta Dumitru
Lect. Luca Ceglia
Dr. Bogdan Stănescu