DEPARTAMENTUL DE LIMBI ȘI LITERATURI ROMANICE, CLASICE ȘI NEOGREACĂ

Director de Departament
Prof. dr. Mianda CIOBA

Consiliul Departamentului
Prof. dr. Mianda CIOBA
Prof. dr. Anca CRIVĂȚ
Prof. dr. Ioana COSTA
Conf. dr. Adriana CIAMA
Conf. dr. Oana-Dana BALAȘ
Conf. dr. Mihai IACOB
Lect. dr. Corina ANTON

Secretar Departament
Cristina MITRAN

TITULARI
SPANIOLĂ

Prof. dr. Mianda Cioba
Prof. dr. Anca Crivăț
Conf. dr. Mihai Iacob
Conf. dr. Oana – Dana Balaș
Lect. dr. Melania Stancu
Lect. dr. Mihaela Ciobanu
Lect. dr. Simona Georgescu
Lect, dr. Sorina Dora Simion
Lect. dr. Mihai Enăchescu
Lect. dr. Paul Buzilă
Lect. dr. Mioara Angheluță
Lect. dr. Silvia Ștefan
Lect. dr. Aura Bunoro
Lect. dr. Carmen Burcea
Lect. dr. Răzvan Bran
Asist. dr. Simona Țigriș

PORTUGHEZĂ
Conf. dr. Adriana Ciama
Lect. dr. Corina Nuțu
Lect. dr. Anca Milu Vaidesegan
Lect. dr. Claudia Vlad
Lect. dr. Andreea Teletin
Asist. drd. Daniela Mirodone
ITALIANĂ
Prof. dr. Oana Sălișteanu
Conf. dr. Roxana Utale
Conf. dr. Oana Boșca-Mălin
Conf. dr. Anamaria Gebăilă
Lect. dr. Corina Anton
Lect. dr. Miruna Bulumete
Lect. dr. Aurora Firța Marin
Asist. drd. Maria Boghiu
CATALANĂ
Asist. drd. Joan Llinàs Suau
FILOLOGIE CLASICĂ ȘI NEOGREACĂ
Prof. dr. Ioana Costa
Prof. dr. habil. dr.h.c. Tudor Augustin Dinu
Prof. dr. habil. Liviu Franga
Conf. dr. Maria Luiza Dumitru Oancea
Conf. dr. Theodor Georgescu
Lect. dr. Ioana Munteanu
Lect. dr. Simona Nicolae
Asist. dr. Margareta Sfirschi-Lăudat
LECTORI STRĂINI
SPANIOLĂ
Lect. drd. Carolina Hernando Carrera
PORTUGHEZĂ
Lect. dr. Sonia Cristina Dias Mendes
ITALIANĂ
Lect. dr. Luca Ceglia
CATALANĂ
Lect. drd. Victor Peña Irles
NEOGREACĂ
Lect. Panayotis Zevlas
Lect. Michael Pappas
COLABORATORI
SPANIOLĂ
Prof. emerit Coman Lupu
Conf. dr. Mircea-Doru Brânză
Drd. Carmen Candale
Drd. Victor Ciuciuc
Drd. Alma Marhamati
Drd. Lavinia Stoleru
PORTUGHEZĂ
Cercet. științific Irina Lupu
Drd. Ruxandra Toma
FILOLOGIE CLASICĂ ȘI NEOGREACĂ
Prof. dr. Ana Cristina Halichias
Prof. dr. Florica Bechet
Conf. dr. Mariana Franga
Drd. Diana Baraboi
Drd. Alexandru Călin