FII LA CURENT CU NOUTĂȚILE!

Pentru informații actualizate despre licență și disertație urmărește pagina Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

FINALIZAREA STUDIILOR DE LICENȚĂ
LIMBĂ ȘI LITERATURĂ

Examenul de finalizare a studiilor de licență constă din următoarele probe:

LIMBĂ ȘI LITERATURĂ
+ probă scrisă (specializarea A)
+ probă scrisă (specializarea B)
+ susținerea lucrării de licență (specializarea A sau B)

Tematica și bibliografia probelor scrise
Limba și literatura spaniolă (A și B)  
Literatură și cultură spaniolă
Structura limbii spaniole
Practica limbii spaniole

Limba și literatura catalană (B)
Literatură și cultură catalană
Practica limbii catalane
Structura limbii catalane

Limba și literatura italiană (A și B)
Literatură și cultură italiană
Structura limbii italiene
Practica limbii italiene

Limba și literatura portugheză (A și B)
Literatură și cultură portugheză
Structura limbii portugheze
Practica limbii portugheze

Limba și literatura neogreacă (A)
Limba și literatura neogreacă (A)

Limba și literatura latină (B)
Limba și literatura latină (B)

Filologie Clasică
Literatură și cultură latine
Structura limbii latine
Literatură și cultură greacă veche
Structura limbii grecești vechi

Tematica lucrării de licență
Teme propuse pentru lucrări de licență și disertație (italiană, spaniolă, portugheză)

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE
Examenul de finalizare a studiilor de licență constă din următoarele probe:
+ probă scrisă (specializarea A)
+ probă orală de interpretare consecutivă cu notițe (specializarea A)
+ probă scrisă (specializarea B)
+ probă orală de interpretare consecutivă cu notițe (specializarea B)
+ susținerea lucrării de licență (specializarea A sau B)

Tematica și bibliografia probelor scrise
Spaniolă (A și B)  
Practica limbii spaniole

Italiană (A și B)
Practica limbii italiene

Tematica lucrării de licență
Teme propuse pentru lucrări de licență și disertație

LIMBI MODERNE APLICATE
Examenul de finalizare a studiilor de licență constă din următoarele probe:
+ probă scrisă (specializarea A)
+ probă scrisă (specializarea B)
+ probă scrisă Drept
+ probă scrisă Economie
+ susținerea lucrării de licență (specializarea A sau B)

Tematica și bibliografia probelor scrise
Spaniolă (A și B)  
Practica limbii spaniole

Italiană (A și B)
Practica limbii italiene

Tematica lucrării de licență
Teme propuse pentru lucrări de licență și disertație

FINALIZAREA STUDIILOR DE MASTER
MASTER

Examenul de finalizare a studiilor de master constă în susținerea disertației*.

*În cazul Masterului pentru Formarea Interpreților de Conferință, examenul de finalizare cuprinde următoarele probe:
+ interpretare consecutivă și simultană (specializarea A)
+ interpretare consecutivă și simultană (specializarea B)
+ susținerea disertației