PENTRU INFORMAȚII ADUSE LA ZI…

… VIZITEAZĂ PAGINA ADMITERII 2020!

PROGRAME DE LICENȚĂ
LIMBĂ ȘI LITERATURĂ

 

Limba și literatura italiană / spaniolă / portugheză / neogreacă (A) în combinație cu o limbă și literatură modernă (B) / limba și literatura latină (B) / limba și literatura română

 

O limbă și literatură modernă (A) în combinație cu Limba și literatura italiană / spaniolă / portugheză / catalană (B)

 

Filologie clasică (limba și literatura latină – limba și literatura greacă veche)

 

Planuri de învățământ

 

Fișa disciplinei

Filologie clasică

Limba și literatura catalană (B)

Limba și literatura italiană (A)

Limba și literatura italiană (B)

Limba și literatura latină (B)

Limba și literatura neogreacă (A)

Limba și literatura portugheză (A)

Limba și literatura portugheză (B)

Limba și literatura spaniolă (A)

Limba și literatura spaniolă (B)

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE

 

Limba italiană (A sau B) în combinație cu una dintre limbile engleză, franceză, germană, rusă.

 

Limba spaniolă (A sau B) în combinație cu una dintre limbile engleză, franceză, germană, rusă.

 

Broșură de prezentare

Planuri de învățământ

 

Fișa disciplinei

Traducere și Interpretare (italiană A sau B)

Traducere și Interpretare (spaniolă A sau B)

LIMBI MODERNE APLICATE

 

Limba engleză în combinație cu una dintre limbile italiană, spaniolă, franceză, germană, rusă, cehă, polonă.

Planuri de învățământ

 

Fișa disciplinei

Limbi moderne aplicate (italiană)

Limbi moderne aplicate (spaniolă)